Návšteva Tvrdošína 16.2.2024

Návšteva Tvrdošína 16.2.2024

Dňa 16.2.2024 sa členovia Katedry Informatiky zúčastnili služobnej cesty za účelom propagácie Katedry informatiky PF KU na Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne, kde sa konala akcia „Deň kariéry nielen s duálnymi firmami“. Témou aktivity bolo: „Možnosti kariéry vo Vašej firme“ alebo „Prečo si vybrať Vašu vysokú školu pre ďalšie štúdium“. Cieľom aktivityPrečítať si viac oNávšteva Tvrdošína 16.2.2024[…]

Deň otvorených dverí 15.2

Deň otvorených dverí 15.2

Dňa 15.2 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Ráno o 9:30 sa mohli študenti zoznámiť s katedrami pedagogickej fakulty. Nechýbala tam ani naša katedra informatiky. Záujemcov o štúdium sme zobrali aj na samotnú katedru, kde sme im predstavili naše učebne a laboratória zamerané na umelú inteligenciu, neurónové siete, optokomunikačné laboratória a pod. ZdrojePrečítať si viac oDeň otvorených dverí 15.2[…]

Témy rigoróznych prácy 2023/24

Témy rigoróznych prácy 2023/24

  1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní Pojednanie + návrh zavedenia vybranej inovácie a overenie jej efektívnosti. Zmapovanie problematiky využitia vybranej inovácie vo vyučovaní na Slovensku a v zahraničí. Analýza vplyvu tejto inovácie na efektívnosť vyučovania. Návrh zavedenia tejto inovácie vo vyučovaní informatiky na vybranej škole. Overenie v pedagogickej praxi a didaktická reflexia. 2. Algoritmy vo vyučovaníPrečítať si viac oTémy rigoróznych prácy 2023/24[…]

Štátne záverečné skúšky na KI

Štátne záverečné skúšky na KI

  29. až 30. mája a 7. júna sa na Katedre informatiky konali štátne záverečné skúšky s obhajobami záverečných prác študentov. Konštatujeme, že študenti boli výborne pripravení a úroveň záverečných prác bola taktiež na vynikajúcej úrovni. Niektoré záverečné práce postúpili na medzinárodnú súťaž.                        Prečítať si viac oŠtátne záverečné skúšky na KI[…]

Tézy na štátne skúšky 2023/24

Tézy na štátne skúšky 2023/24

NOVÉ tézy na štátne záverečné skúšky 2023/2024 Tézy pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre bakalársky stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre rozširujúce štúdium informatiky Stiahnuť