Členovia katedry

Členovia katedry

DomovKatedraVybavenie katedry

Vedenie katedry

doc. Ing. Igor Černák, PhD.
Vedúci Katedry informatiky
Konzultačné hodiny v kancelárii A408:

Pondelok: 13:45 - 14:45

Email:

Igor.Cernak#ku.sk

Chcem vedieť viac

PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.
Zástupca vedúceho a tajomník katedry
Konzultačné hodiny v kancelárii A406:

Streda: 8:30-10:30

Email:

Michal.Rojcek#ku.sk

Chcem vedieť viac

Docenti

doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
Docent
Konzultačné hodiny v kancelárii A405:

Streda 9:30-10:30

Email:

Michal.Jenco#ku.sk

Chcem vedieť viac

doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
Docent
Konzultačné hodiny v kancelárii A444:

Streda 09:15 - 10:45

Email:

Jan.Pillar#ku.sk

Chcem vedieť viac

Odborní asistenti

PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.
Zástupca vedúceho a tajomník katedry
Konzultačné hodiny v kancelárii A406:

Streda: 8:30-10:30

Email:

Michal.Rojcek#ku.sk

Chcem vedieť viac

Ing. Jana Jacková, PhD.
Koordinátor ECTS | Metodik pedagogickej praxe
Konzultačné hodiny v kancelárii A404:

Utorok: 10.30-11.30 Štvrtok: 12.15 - 13.15

Email:

Jana.Jackova#ku.sk

Chcem vedieť viac

RNDr. Daniel Polčin, CSc. (externý spolupracovník)
Odborný asistent

Asistenti

Mgr. Roman Stančo
Asistent

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.