Vybavenie katedry

DomovKatedraVybavenie katedry

Softvérové a hardvérové vybavenie priestorov

Katedra realizovala z vlastných prostriedkov fakulty, vedeckých projektov a fondov EÚ novú multimediálnu počítačovú učebňu s nadštandardným vybavením (50“ LCD displej, 10 multimediálnych PC, kamera, fotoaparát, elektronická tabuľa e-Beam) a v rámci existujúcej počítačovej učebne dokúpila materiál na výučbu počítačových sietí v hodnote cca. 2000€.

Boli zakúpené aktívne prvky ako Switche, accesspointy, rack, spolu s komponentmi na vybudovanie štruktúrovanej kabeláže separovanej počítačovej siete určenej len pre výučbu.

V roku 2009 bola dobudovaná špecializovaná učebňa pre webový dizajn, ktorá obsahuje 16 grafických pracovných staníc s vysokým výpočtovým výkonom určeným na aplikácie webového dizajnu a jeden výkonný SUN Fire blade server. Katedra disponuje licenciami a softvérom: Microsoft Campus Agreement, Sun Java Desktop System 2003, Star Office 7 (Sun microsystems).

Ďalej je to softvér: Adobe Photoshop, Adobe DreamWare, Adobe InDesign, Adobe Audition, Adobe Authorware, Corel Draw, Pinacle Studio, Sony Vegas, Photodex ProShow Gold. Samozrejmosťou je celé spektrum vybraných voľných aplikácií pre OS Windows alebo OS LINUX.

Učebne

Učebňa číslo 1. (447)

Počet počítačov: 13

Operačný systém: Windows XP/Ubuntu, Dual Boot, Automatický systém údržby operačných systémov

Softvérové vybavenie: Baltie 3, Imagine logo, KompoZer, MS Office 2013, C++, FreePascal a iné

Keramická interaktívna tabuľa, dataprojektor, plátno, meotar 

Vyučuje sa: Detské programovacie jazyky, Základy elektronického vzdelávania, Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní, Programovacie mikrosvety, Programovanie, Databázové systémy a iné

Učebňa číslo 2. (403)

Počet počítačov: 13 (multimediálne)

Operačný systém: Windows 7

Softvérové vybavenie: Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Dreamweaver, Adobe Authorware, Adobe Audition, KompoZer, MS Office 2013, Macromedia Flash, Corel Draw, Photopaint, Blender a iné

Keramická tabuľa, dataprojektor, plátno, meotar

Vyučuje sa: Teoretické základy informatiky, Didaktika informatiky, Jazyky a kompilátory, Počítačová grafika a iné

Učebňa číslo 3. (346)

Počet počítačov: 20

Operačný systém: Windows 7

Softvérové vybavenie: Code::Blocks, KompoZer, Turbo Pascal, MS Office 2013 a iné

Keramická tabuľa, dataprojektor, plátno, meotar

Vyučuje sa: Programovanie, Počítačové siete, Operačné systémy, Princípy operačných systémov, Databázové systémy, Základy informatiky a iné

Laboratóriá

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov (401)

Počet počítačov: 5

Softvérové vybavenie: Windows 7, EXFO OTDR viewer, OTDR, OTDRBA, Fusion Splice, MS OFFICE a iné

Vybavenie laboratória: zváračka optických vlákien Fitel S 178, lámačka optických vlákien, zdroje laserového žiarenia, detektory laserového žiarenia, millerove kliešte, vláknový manipulátor, optické prevodníky, spotrebný optický materiál a náradie, OTDR prístroj EXFO a iné

Vyučuje sa: Optokomunikačné informačné systémy

Laboratórium umelej inteligencie a neurónových sietí (402)

Počet počítačov: 11

Softvérové vybavenie: Windows 7, Matlab, MS OFFICE 2007 a iné

Vybavenie laboratória: neurokarty, Lego Mindstorms programovateľné stavebnice, server

Vyučuje sa: Umelá inteligencia, Neurónové siete, Počítačové siete, Modelovanie a simulácia a iné

Elektrotechnické laboratórium

Vybavenie laboratória: stabilizované zdroje, multimetre, spájkovačky, osciloskop, RC generátory, stavebnice IP coach a rôzne elektrotechnické prípravky.

Vyučuje sa: Základy elektrotechniky pre informatikov.

Kiosky

Na chodbe Katedry informatiky sú k dispozícii kiosky pre prístup študentov k internetu.

V roku 2006 vybudovaný hotspot WiFi slúži pre voľný prístup študentov k internetu. V e-learningovom prostredí Moodle bolo doteraz realizované vyučovanie kombinovaným spôsobom (prezenčná i dištančná forma štúdia súčasne) vo všetkých predmetoch Katedry informatiky.

Systém bol prepojený s AIS Abakus. Portál elektronického vzdelávania je najdôležitejšou súčasťou realizujúceho sa projektu virtuálnej katedry.

Virtuálna katedra v sebe zahŕňa nástroje a metódy, ktorých cieľom je elektronické zrkadlenie života katedry. Rozvoj virtuálnej katedry bude najdôležitejším smerom nášho úsilia.

Servery

V súčasnosti plne funkčnému a využívanému portálu elektronického vzdelávania na Katedre informatiky PF KU predchádzalo nainštalovanie e-servera IBM x226, na ktorom beží LMS Moodle, ďalej web servera Apache 2 a databázového systému Postgre SQL.

Katedra informatiky má k dispozícii server IBM e-Server Express X226, X206m s UPS a OS Linux Debian, Windows server 2003, výkonný server SUN Fire pre virtualizáciu, firewall GOMO 515 a dva servery HP ProLiant. Interakcia medzi vyučujúcimi a študentmi je zabezpečená prostredníctvom diskusných fór bežiacich pod systémom LMS Moodle.

Ďalej bol nainštalovaný e-server IBM x206m, ktorý primárne slúži na zálohovanie údajov z e-learningového servera IBM x226. Okrem iného bude tento server slúžiť ako fileserver na ukladanie údajov z internetovej zóny.

Na dosiahnutie plnej funkčnosti virtuálnej katedry (zrkadlenie sa reálneho života katedry) v rámci intranetu sa budoval portál pre administratívne potreby katedry na základe sémantického webu. Pripravuje sa systém pre vnútrokatedrovú audio a video komunikáciu.