Vybavenie katedry

DomovKatedraVybavenie katedry

Softvérové a hardvérové vybavenie priestorov

Katedra realizovala z vlastných prostriedkov fakulty, vedeckých projektov a fondov EÚ novú multimediálnu počítačovú učebňu s nadštandardným vybavením (50“ LCD displej, 10 multimediálnych PC, kamera, fotoaparát, elektronická tabuľa e-Beam) a v rámci existujúcej počítačovej učebne dokúpila materiál na výučbu počítačových sietí v hodnote cca. 2000€.

Boli zakúpené aktívne prvky ako Switche, accesspointy, rack, spolu s komponentmi na vybudovanie štruktúrovanej kabeláže separovanej počítačovej siete určenej len pre výučbu.

V roku 2009 bola dobudovaná špecializovaná učebňa pre webový dizajn, ktorá obsahuje 16 grafických pracovných staníc s vysokým výpočtovým výkonom určeným na aplikácie webového dizajnu a jeden výkonný SUN Fire blade server. Katedra disponuje licenciami a softvérom: Microsoft Campus Agreement.

Nedávno boli na našu katedru zakúpené 3d tlačiarne, gravírovačka a 3d skener, ktorý dokáže naskenovať čokoľvek pomocou osí XYZ. 3d tlačiarne pracujú na podobnom princípe ako 3d skener len miesto skenovania tlačia modely pomocou filamentu, ktorý môže byť PLA, ABS, PETG. Tieto tlačiarne sú konkrétne dve a to da Vinci Mini a PRUSA MK3S+

Zdroje obrázkov: www.prusa3d.com,

Ďalej je to softvér: Tinkercad, Fusion, 3ds max, Maya, Gimp, Blender, Tenacity, Lightburn. Samozrejmosťou je celé spektrum vybraných voľných aplikácií pre OS Windows alebo OS LINUX.

Učebne

Učebňa číslo 1. (447)

Počet počítačov: 13

Operačný systém: Windows 10

Softvérové vybavenie: Blender, Gimp, Arduino IDE, Virtualbox, MS Office 2016, Idle a iné

Keramická interaktívna tabuľa, dataprojektor

Vyučuje sa: Detské programovacie jazyky, Základy elektronického vzdelávania, Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní, Programovacie mikrosvety, Programovanie, Databázové systémy a iné

Učebňa číslo 2. (403)

Počet počítačov: 13 (multimediálne)

Operačný systém: Windows 10

Softvérové vybavenie: Inkscape, DaVinci Reslove, MS Office 2016, Corel Draw, Blender a iné

Keramická tabuľa, dataprojektor

Vyučuje sa: Teoretické základy informatiky, Didaktika informatiky, Jazyky a kompilátory, Počítačová grafika a iné

Laboratóriá

Laboratórium optokomunikačných informačných systémov (401)

Počet počítačov: 5

Softvérové vybavenie: Windows 7, EXFO OTDR viewer, OTDR, OTDRBA, Fusion Splice, MS OFFICE a iné

Vybavenie laboratória: zváračka optických vlákien Fitel S 178, lámačka optických vlákien, zdroje laserového žiarenia, detektory laserového žiarenia, millerove kliešte, vláknový manipulátor, optické prevodníky, spotrebný optický materiál a náradie, OTDR prístroj EXFO a iné

Vyučuje sa: Optokomunikačné informačné systémy

Laboratórium umelej inteligencie a neurónových sietí (402)

Počet počítačov: 11

Softvérové vybavenie: Windows 10, Matlab, MS OFFICE 2016 a iné

Vybavenie laboratória: neurokarty, Lego Mindstorms programovateľné stavebnice, server

Vyučuje sa: Umelá inteligencia, Neurónové siete, Počítačové siete, Modelovanie a simulácia a iné

Elektrotechnické laboratórium

Vybavenie laboratória: stabilizované zdroje, multimetre, spájkovačky, osciloskop, RC generátory, stavebnice IP coach a rôzne elektrotechnické prípravky.

Vyučuje sa: Základy elektrotechniky pre informatikov.

Servery

V súčasnosti plne funkčnému a využívanému portálu elektronického vzdelávania na Katedre informatiky PF KU predchádzalo nainštalovanie e-servera IBM x226, na ktorom beží LMS Moodle, ďalej web servera Apache 2 a databázového systému Postgre SQL.

Katedra informatiky má k dispozícii server IBM e-Server Express X226, X206m s UPS a OS Linux Debian, Windows server 2003, výkonný server SUN Fire pre virtualizáciu, firewall GOMO 515 a dva servery HP ProLiant. Interakcia medzi vyučujúcimi a študentmi je zabezpečená prostredníctvom diskusných fór bežiacich pod systémom LMS Moodle.

Ďalej bol nainštalovaný e-server IBM x206m, ktorý primárne slúži na zálohovanie údajov z e-learningového servera IBM x226. Okrem iného bude tento server slúžiť ako fileserver na ukladanie údajov z internetovej zóny.

Na dosiahnutie plnej funkčnosti virtuálnej katedry (zrkadlenie sa reálneho života katedry) v rámci intranetu sa budoval portál pre administratívne potreby katedry na základe sémantického webu. Pripravuje sa systém pre vnútrokatedrovú audio a video komunikáciu.