Katedra

Katedra informatiky

Váš úspech je naším cieľom.

DomovKatedra

Vítam vás

Katedra informatiky … There are many variations of passages of Lorem Ipsum available the majority have suffered alteration in some form, by injected humour word in classical literature, discovered the undoubtable there source randomised words which look even believable.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available the majority have suffered alteration in some form, by injected humour word in classical literature, discovered the undoubtable there source randomised words which look even believable.

doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

Vedúci Katedry informatiky

História katedry

Katedra informatiky vznikla vo februári 2001 odčlenením od Katedry matematiky, fyziky a informatiky. Katedra garantuje špecializáciu informatika v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov.

Zabezpečuje prípravu budúcich pedagógov v oblasti informatiky na pedagogickej a filozofickej fakulte Katolíckej univerzity.

Účel vzdelávania

Hlavným poslaním katedry je pripravovať učiteľov informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, zabezpečovať komplexnú výučbu pre denné bakalárske a magisterské štúdium v aprobačnej špecializácii informatika podľa študijného plánu. Špecializáciu informatika je možné študovať aj ako tzv. celoživotné vzdelávanie.

Vzdelanie a prax

Katedra informatiky taktiež zabezpečuje potrebné základné vzdelanie v oblasti informatiky pre študentov neinformatických odborov. Úlohou katedry je poskytnúť dostatočné odborné vedomosti v oblasti informatiky a technické a softvérové vybavenie potrebné pri nadobúdaní týchto vedomostí.

Chcete vedieť ďalšie dôvody prečo študovať u nás?

Pre viac informácií stačí navštíviť našu stránku pre uchádzačov o štúdium.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.