Úvod

Vitajte na stránke Katedry informatiky

Prezentačne video vám  priblíži štúdium u nás

Študenti

Dôležité informácie k štúdiu, štátnej záverečnej skúške, harmonogram akademického roka, užitočné odkazy nájdete v sekcii pre študentov.

Uchádzači o štúdium

V sekcii pre uchádzačov sa dozviete výhody štúdia na Katedre informatiky, druh zamerania či študijné programy, ktoré ponúkame. Dôležitou súčasťou sú aj informácie a odkazy ohľadom prijímacieho konania.

Kontaktujte nás

Či už ste študent alebo uchádzač o štúdium a máte otázky, neváhajte nás kontaktovať formulárom, emailom alebo telefonicky v sekcii Kontakt.

Aktuálne novinky

Termíny odovzdania BC prác v akademickom roku 2018/2019

Informatika  9. 4. 2019(utorok) 9.00-11.00 hod. TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ !   Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov ...

Termíny odovzdania MGR prác v akademickom roku 2018/2019

Informatika  9.4.2019 (Utorok) o 13.00 hod. TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!   Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej ...

Vysokoškolská učebnica

Vrámci projektu  KEGA 009KU-4/2017 „Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní“, riešeného Katedrou informatiky, bola spracovaná a vydaná vysokoškolská učebnica s názvom „ASP.NET Core MVC“ s ISBN 978-80-561-0456-9 . ...

Tézy na záverečné skúšky

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 Tézy pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre bakalársky stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň dvojodborového ...

Medzinárodný projekt

Medzinárodný projekt Katedra informatiky sa spolupodieľa na riešení medzinárodného vedeckého projektu UMFI TA04031376. Chcem vedieť viac

Udalosti organizované katedrou

Katedra v priebehu akademického roka organizuje podujatia i semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť. Sekcia Kalendár udalostí obsahuje miesta, dátumy a popis jednotlivých akcií.

Odborné vedenie

Naši pedagógovia disponujú dlhodobou praxou a skúsenosťami čo prenášajú do procesu vzdelávania. Pôsobisko vedomostí je u každého pedagóga rôznorodé. Konkrétne predstavenie jednotlivých učiteľov nájdete v sekcii členovia katedry.

Moderné vybavenie

Katedra informatiky disponuje v laboratóriach a učebniach modernými zariadenia a softvérom. V súčasnej dobe pribudla do priestorov laboratória 3D tlačiareň.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.