Úvod

Vitajte na stránke Katedry informatiky

Prezentačne video vám  priblíži štúdium u nás

Študenti

Dôležité informácie k štúdiu, štátnej záverečnej skúške, harmonogram akademického roka, užitočné odkazy nájdete v sekcii pre študentov.

Uchádzači o štúdium

V sekcii pre uchádzačov sa dozviete výhody štúdia na Katedre informatiky, druh zamerania či študijné programy, ktoré ponúkame. Dôležitou súčasťou sú aj informácie a odkazy ohľadom prijímacieho konania.

Kontaktujte nás

Či už ste študent alebo uchádzač o štúdium a máte otázky, neváhajte nás kontaktovať formulárom, emailom alebo telefonicky v sekcii Kontakt.

Aktuálne novinky

Témy rigoróznych prácy 2023/24

  1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní Pojednanie + návrh zavedenia vybranej inovácie a overenie jej efektívnosti. Zmapovanie problematiky využitia vybranej inovácie vo vyučovaní na ...

Štátne záverečné skúšky na KI

  29. až 30. mája a 7. júna sa na Katedre informatiky konali štátne záverečné skúšky s obhajobami záverečných prác študentov. Konštatujeme, že študenti boli ...

Deň otvorených dverí

Dňa 8.2 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí. Ráno o 9:00 mali návštevníci otvorenie programu. Od 11:00 boli návštevnici pozvaný na katedry. Samozrejme ...

Švoč

  Dňa 7. decembra sa na našej katedre organizoval workshop pod názvom Švoč, na ktorom sa zúčastnili všetci študenti katedry informatiky. Programom tohto workshopu bolo ...

Tézy na záverečné skúšky

NOVÉ tézy na štátne záverečné skúšky 2022/2023 Tézy pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre bakalársky stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň ...

Udalosti organizované katedrou

Katedra v priebehu akademického roka organizuje podujatia i semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť. Sekcia Kalendár udalostí obsahuje miesta, dátumy a popis jednotlivých akcií.

Odborné vedenie

Naši pedagógovia disponujú dlhodobou praxou a skúsenosťami čo prenášajú do procesu vzdelávania. Pôsobisko vedomostí je u každého pedagóga rôznorodé. Konkrétne predstavenie jednotlivých učiteľov nájdete v sekcii členovia katedry.

Moderné vybavenie

Katedra informatiky disponuje v laboratóriach a učebniach modernými zariadenia a softvérom. V súčasnej dobe pribudla do priestorov laboratória 3D tlačiareň.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.