Kalendár udalostí

Kalendár udalostí

DomovKatedraKalendár udalostí

Kalendár udalostí

22.2.2018 | 9:30 – 11:30

Gathering & Signing Up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sodales varius sagittis. Proin a arcu vitae turpis congue facilisis. Quisque a lectus pretium, sagittis augue in, fringilla risus. Quisque elementum, ante a maximus commodo, dui metus imperdiet mi, sit amet tempor lectus erat ac orci. Mauris suscipit rhoncus lobortis. Quisque tincidunt nisi libero. Fusce nec turpis quis enim finibus porta. Donec eget sapien ac leo tempor elementum a at ante.

22.2.2018 | 9:30 – 11:30

Next Generation Leadership

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sodales varius sagittis. Proin a arcu vitae turpis congue facilisis. Quisque a lectus pretium, sagittis augue in, fringilla risus. Quisque elementum, ante a maximus commodo, dui metus imperdiet mi, sit amet tempor lectus erat ac orci. Mauris suscipit rhoncus lobortis. Quisque tincidunt nisi libero. Fusce nec turpis quis enim finibus porta. Donec eget sapien ac leo tempor elementum a at ante.

22.2.2018 | 9:30 – 11:30

Purpose & Passion: The Pathway to Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sodales varius sagittis. Proin a arcu vitae turpis congue facilisis. Quisque a lectus pretium, sagittis augue in, fringilla risus. Quisque elementum, ante a maximus commodo, dui metus imperdiet mi, sit amet tempor lectus erat ac orci. Mauris suscipit rhoncus lobortis. Quisque tincidunt nisi libero. Fusce nec turpis quis enim finibus porta. Donec eget sapien ac leo tempor elementum a at ante.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Termíny odovzdania bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019

 Informatika

 09. 04. 2019(utorok)    9.00-11.00 hod.

 TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ!

 Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne:

 • záverečnú prácu (2 x v pevnej väzbe) zaslanú do centrálneho registra záverečných  prác cez AIS2 (pozri manuál v AISE)
 • zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;
 • protokol o kontrole originality (stačí vytlačiť len prvých 10 strán);
 • licenčnú zmluvu vytlačenú z AIS2 (jedna licenčná zmluva o použití diela, jedna  licenčná zmluva o použití záverečnej práce);
 • rodný list, sobášny list;
 • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predložiť všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
 • prihlášku na obhajobu záverečnej práce podpísanú študentom (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 o ukončení štúdia);
 • študent pri odovzdaní práce na študijné odd. musí mať zapísané hodnotenia  od školiteľa  za predmety seminár k bc. práci 1, 2, 3
 • v prípade používania ďalších titulov študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená!!!

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním keď má splnené všetky povinnosti t.j. zapísané všetky známky z predmetov a následne prinesie na študijné oddelenie:

 

 • prihlášky na štátne skúšky podpísané študentom (vytlačené z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 o ukončení štúdia ):

 

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE  UVEDENÉ DOKLADY NARAZ S PRÁCOU !!!

 

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY , NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

Termíny odovzdania MAGISTERSKÝCH prác v akademickom roku 2018/2019

Informatika 

9.4.2019 (Utorok) o 13.00 hod.

TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne:

 • diplomovú prácu (2x v pevnej väzbe)
 • zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;
 • protokol o kontrole originality (vytlačiť prvých 10 strán);
 • licenčnú zmluvu vytlačenú obojstranne! z AIS2apodpísanú!;
 • rodný list, sobášny list;
 • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predloží všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
 • prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);
 • v prípade používania ďalších titulov, študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená.

 Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie:

 • prihlášku na štátnu skúšku na každý predmet zvlášť (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!!!

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

Oznam v PDF:  Harmonogram_odovzdavania_mgr_prac_2019
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

1.12.2021| 9:00, učebňa KI

ŠVOČ Katedry informatiky

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.