Prijímacie konanie

Čas na odovzdanie prihlášok sa blíži

Veľa času ti už nezostáva

Elektronická prihláška

Pokiaľ máte záujem o elektronickú prihlášku, nie je nič ľahšie ako kliknúť na nasledujúce tlačidlo a vyplniť si ju v priebehu niekoľkých minút.

Prijímacie konanie

Jeho priebeh a výsledky zistíte po kliknutí na nasledujúci odkaz.

Papierová prihláška

Pokiaľ chcete vyplniť papierovú prihlášku a poslať ju poštou, kliknite na nasledujúci odkaz pre jej stiahnutie.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.