Témy rigoróznych prácy 2023/24

Témy rigoróznych prácy 2023/24

  1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní Pojednanie + návrh zavedenia vybranej inovácie a overenie jej efektívnosti. Zmapovanie problematiky využitia vybranej inovácie vo vyučovaní na Slovensku a v zahraničí. Analýza vplyvu tejto inovácie na efektívnosť vyučovania. Návrh zavedenia tejto inovácie vo vyučovaní informatiky na vybranej škole. Overenie v pedagogickej praxi a didaktická reflexia. 2. Algoritmy vo vyučovaníPrečítať si viac oTémy rigoróznych prácy 2023/24[…]

Štátne záverečné skúšky na KI

Štátne záverečné skúšky na KI

  29. až 30. mája a 7. júna sa na Katedre informatiky konali štátne záverečné skúšky s obhajobami záverečných prác študentov. Konštatujeme, že študenti boli výborne pripravení a úroveň záverečných prác bola taktiež na vynikajúcej úrovni. Niektoré záverečné práce postúpili na medzinárodnú súťaž.                        Prečítať si viac oŠtátne záverečné skúšky na KI[…]

Švoč

Švoč

  Dňa 7. decembra sa na našej katedre organizoval workshop pod názvom Švoč, na ktorom sa zúčastnili všetci študenti katedry informatiky. Programom tohto workshopu bolo prezentácia záverečných bakalárskych a magisterských prác. Workshop začal o 9:00 a prebiehal v učebni A403 Študenti ktorý prezentovali svoju záverečnú prácu obdržali následovné pokyny: každý študent  si mal pripraviť prezentáciuPrečítať si viac oŠvoč[…]

Tézy na záverečné skúšky

Tézy na záverečné skúšky

NOVÉ tézy na štátne záverečné skúšky 2022/2023 Tézy pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre bakalársky stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň jednoodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre magisterský stupeň dvojodborového štúdia Stiahnuť Tézy pre rozširujúce štúdium informatiky Stiahnuť