Kristián Keďuch

Kristián Keďuch

Kristián Keďuch

Technicko administratívny pracovník

Kancelária č. A446

Priebeh štúdia

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí: 9.2.1 Informatika

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.