Igor Černák

doc. Ing. Igor Černák, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedrydoc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

Vedúci Katedry informatiky

Kancelária č. A408
Konzultačné hodiny: Pondelok 13:45 - 14:45

Priebeh štúdia

Inžinierske:

1986 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, Ing. Štúdium v oblasti telekomunikáci a informačných systémov.

Doktorandské:

2000 Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, PhD. štúdium v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy, odborné zameranie Umelá inteligencia a neurónové siete.

Habilitačné:

Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, Doc. v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy, odborné zameranie Umelá inteligencia a neurónové siete.

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok, m.prof.KU v odbore Učiteľstvo informatiky.

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

1986 – 1989 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš – asistent

1989 – 2003 Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš – odborný asistent

2002 – 2003 Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši – vedúci skupiny

2004 habilitácia: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, odbor: Vojenské spojovacie a informačné systémy.

2004 – 31.8.2004 Fakulta zabezpečenia velenia, Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš – docent, zástupca vedúceho katedry

Od 1.9.2004 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – docent, vedúci Katedry informatiky

2008 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – prodekan pre vedu, umenie a informatizáciu

Súčasnosť Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – vedúci Katedry informatiky

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku – menovaný mimoriadny Profesor

Študijný odbor alebo odbor výskumu a vývoja, v ktorom pôsobí: 9.2.1 Informatika

Od začiatku pôsobenia na PF KU v Ružomberku autor publikuje prevažne v týchto oblastiach: informatika, informačné a komunikačné systémy, umelá inteligencia a neurónové siete, elektronické vzdelávanie, (v študijnom odbore 9.2. Informatické vedy, informačné a komunikačné technológie so zameraním na 9.2.1 informatika).

Pre zobrazenie publikačnej činnosti kliknite na nasledujúci odkaz

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.