Vysokoškolská učebnica

Vrámci projektu  KEGA 009KU-4/2017 „Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní“, riešeného Katedrou informatiky, bola spracovaná a vydaná vysokoškolská učebnica s názvom „ASP.NET Core MVC“ s ISBN 978-80-561-0456-9 . Jej autor je doc. Ing. Ján PILLÁR, PhD. z Katedry informatiky Katolíckej univerzity. V súlade s podnadpisom učebnice „Krok za krokom“ v nej čitateľ nájde podrobné postupy tvorby projektov založených na ASP.NET Core MVC s využitím vývojového prostredia Visual Studio, ktoré sú bohato doplnené názornými obrázkami.
Po nevyhnutnom priblížení platformy, jej histórie a popise MVC prístupu vývoja projektov v 1. kapitole, je uvedený postup stiahnutia aj inštalácie vývojového prostredia Visual Studio pre operačný systém Windows, ktorý je v našich končinách najpoužívanejší. Predtým než je platforma .NET Core začlenená do vytváraných aplikácií je ešte v 2. kapitole opísaný aj postup jej odskúšania, aby sme si boli istí, že celá inštalácia prebehla v poriadku a požadované nástroje sú funkčné.
Obsiahla 3. kapitola obsahuje podrobný popis vývoja jednoduchej aplikácie určenej pre beh v príkazovom riadku, vytvorenej priamo v príkazovom riadku počítača, a obdobnej aplikácie vytvorenej už s využitím Visual Studia. Nasleduje vývoj webovej aplikácie s MVC prístupom. Dôležitú časť tejto kapitoly predstavuje problematika tvorby a využívania databázy s využitím Entity Frameworku, problematika premenných, ich validácie a zobrazenia.
Pre hlbšie pochopenie účelu jednotlivých komponentov aplikácie a ďalších súvislostí sú vo 4. kapitole analyzované jednotlivé adresáre a súbory, ktoré je možné nájsť v každej aplikácii takéhoto typu.
Vývoj aplikácie z hľadiska jej účelu a požadovanej funkčnosti predstavuje iba jednu z požiadaviek, ktorú musí spĺňať. Nemenej dôležitou požiadavkou zadávateľa, či používateľa aplikácie je jej celkový vzhľad a spôsob komunikácie s používateľom. Dnes už samozrejmou požiadavkou je jej responzivita vzhľadom na zariadenia, v ktorých sa má používať. Touto problematikou sa zaoberá 5. kapitola učebnice.
Po vytvorení a perfektom odskúšaní webovej aplikácie, či úprave jej dizajnu, nasleduje umiestnenie na produkčný server, kde je táto aplikácia sprístupnená, zvyčajne všetkým záujemcom, prípadne iba určenému okruhu používateľov. Umiestnením a sprístupnením aplikácie v Azure cloude sa zaoberá 6. kapitola.
Na úspešné zvládnutie predkladanej problematiky sú do učebnice pridané autoevaluačné otázky, ktorých úprimné teoretické a praktické zodpovedanie čitateľovi napovie stupeň zvládnutia problematiky tvorby webových ASP.NET Core MVC aplikácií.
K dispozícii je ešte zdarma niekoľko posledných výtlačkov uvedenej učebnice. Vážny záujemca sa môže informovať priamo u autora (jan.pillar<zavináč>ku.sk).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *