Termíny odovzdania MGR prác v akademickom roku 2018/2019

Informatika 

9.4.2019 (Utorok) o 13.00 hod.

TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!

 

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne:

  • diplomovú prácu (2x v pevnej väzbe)
  • zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;
  • protokol o kontrole originality (vytlačiť prvých 10 strán);
  • licenčnú zmluvu vytlačenú obojstranne! z AIS2apodpísanú!;
  • rodný list, sobášny list;
  • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predloží všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
  • prihlášku na obhajobu záverečnej práce (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);
  • v prípade používania ďalších titulov, študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená.

 Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie:

  • prihlášku na štátnu skúšku na každý predmet zvlášť (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 podpísanú študentom);

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE UVEDENÉ DOKLADY NARAZ!!!

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY, NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

Oznam v PDF:  Harmonogram_odovzdavania_mgr_prac_2019 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *