Termíny odovzdania BC prác v akademickom roku 2018/2019

Informatika

 9. 4. 2019(utorok) 9.00-11.00 hod.

TENTO TERMÍN JE NUTNÉ DODRŽAŤ !

 

Na obhajobu záverečnej práce sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 6 týždňov pred jej konaním a následne prinesie na študijné oddelenie vo vyššie stanovenom termíne:

 

  • záverečnú prácu (2 x v pevnej väzbe) zaslanú do centrálneho registra záverečných  prác cez AIS2 (pozri manuál v AISE)
  • zadanie záverečnej práce musí byť zviazané v každom exemplári práce;
  • protokol o kontrole originality (stačí vytlačiť len prvých 10 strán);
  • licenčnú zmluvu vytlačenú z AIS2 (jedna licenčná zmluva o použití diela, jedna  licenčná zmluva o použití záverečnej práce);
  • rodný list, sobášny list;
  • v prípade, že študent platí školné (nadštandardné a externé štúdium), predložiť všetky ústrižky o zaplatení poplatkov, ak ich doteraz nepredložil;
  • prihlášku na obhajobu záverečnej práce podpísanú študentom (vytlačenú z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 o ukončení štúdia);
  • študent pri odovzdaní práce na študijné odd. musí mať zapísané hodnotenia  od školiteľa  za predmety seminár k bc. práci 1, 2, 3
  • v prípade používania ďalších titulov študent doloží kópiu dokladu o získaní titulu. Ak titul získal na inej VŠ, kópia musí byť overená!!!

Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 najneskôr 3 týždne pred jej konaním keď má splnené všetky povinnosti t.j. zapísané všetky známky z predmetov a následne prinesie na študijné oddelenie:

  •  prihlášky na štátne skúšky podpísané študentom (vytlačené z príloh Smernice dekana PF KU č. 1/17 o ukončení štúdia ):

 

AK MÁ ŠTUDENT SPLNENÉ VŠETKY PODMIENKY, DONESIE  UVEDENÉ DOKLADY NARAZ S PRÁCOU !!!

POKIAĽ ŠTUDENT NEMÁ SPLNENÉ UVEDENÉ PODMIENKY , NEBUDE MÔCŤ PRISTÚPIŤ K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE!!!

 

Oznam v PDF: Terminy_odovzdania_bakalarskych_prac_2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *