Švoč

 

Dňa 7. decembra sa na našej katedre organizoval workshop pod názvom Švoč, na ktorom sa zúčastnili všetci študenti katedry informatiky. Programom tohto workshopu bolo prezentácia záverečných bakalárskych a magisterských prác. Workshop začal o 9:00 a prebiehal v učebni A403

Študenti ktorý prezentovali svoju záverečnú prácu obdržali následovné pokyny:

  • každý študent  si mal pripraviť prezentáciu svojej práce v MS powerpointe
  • prezentácia musí obsahovať názov práce, meno autora a školiteľa, cieľ, obsah, použité formy a podrobný aktuálny stav prace
  • prakticky zamerané práce je potrebné predviesť
  • študent musel objasniť z akej literatúry čerpal
  • dĺžka prezentácie jedného študenta bola stanovená na 5-10 minút, po ktorej nasledovala spoločná diskusia všetkých prítomných

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *