Zameranie štúdia

DomovPre uchádzačovZameranie štúdia

Zameranie štúdia u nás katedre

Štúdium sa líši v závislosti od stupňa štúdia a je rozdelené na Učiteľstvo informatiky
jednoodborové  a kombinované. V prípade kombinovaného štúdia si študenti určia druhý program, ktorý by chceli študovať. Pokiaľ by ste sa chceli informovať o predmetoch, ktoré štúdium zahŕňa, kliknite na nasledujúci odkaz.

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.