Roman Krakovský

Ing. Roman Krakovský, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedryIng. Roman Krakovský, PhD.

Ing. Roman Krakovský, PhD.

Odborný asistent

Kancelária č. A443
Konzultačné hodiny: Pondelok: 00:00 - 00:00

Priebeh štúdia

1984 – 1988 Gymnázium Ružomberok

1988 – 1993 Elektrotechnická fakulta STU v Bratislave

1993 – 2002  programátor v softvérovej firme

2002 Katolícka univerzita v Ružomberku

2007-2015 FIIT STU v Bratislave – Doktorandské štúdium

Čoskoro sa aktualizuje.

Zameranie odbornej pôsobnosti:

Databázové systémy,

Neurónové siete,

Programovacie techniky a prenos údajov

Publikované vedecké práce:

Lehotský, Krakovský, Považan – Programovanie v jazyku Pascal. PFKU v Ružomberku, 2006

KRAKOVSKÝ, R., MOKRIŠ, I: Clustering of Text Collections based on PART Neural Network and Similarity Measure. ICSSE 2013: July 4-6, 2013; Budapest, Hungary : IEEE International Conference on System Science and Engineering, ISBN 978-1-4799-0006-0, 5 p.

KRAKOVSKÝ, R., FORGÁČ, R., MOKRIŠ.I:  Influence of Cluster Center Selection on Clustering by Hybrid Neural Network Model, LINDI 2012: September 5-7, 2012, Smolenice, Slovakia : 4th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics  ISBN 978-1-4673-4518-7, 5 p.

KRAKOVSKÝ, R., FORGÁČ, R.:  Neural Network Model for Multidimensional Data Classification via Clusterring with Data Filtering Support In: SISY 2012 : 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics :  September 20-22, 2012 : Subotica, Serbia, IEEE, 2012. 6 P.

KRAKOVSKÝ, R. – MOKRIŠ, I.: Clustering of Text Documents by Projective Dimension of Subspaces using PART Neural Network. SACI 2012 – 7th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, IEEE Catalog Number CFP1245C, ISBN 978-1-4673-1012-3 (pendrive); 978-1-4673-1011-6 (printed), May 24–26, 2012, Timisoara, Romania, pp. 203 – 207.

KRAKOVSKÝ, R., FORGÁČ, R.:  Neural Network Approach to Multidimensional Data Classification via Clustering. In: SISY 2011 : 9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics :  September 8-10, 2011 : Subotica, Serbia, IEEE, 2011. ISBN 978-1-4577-1973-8.  P. 169-174

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.