Ľubomír Dedera

doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

DomovKatedraČlenovia katedrydoc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

Docent

Kancelária č. A446
Konzultačné hodiny: Streda: 14:00-15:00

Priebeh štúdia

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava 1990 Teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Fakulta zabezpečenia velenia 1997 Umelá inteligencia

Titul docent:

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Fakulta zabezpečenia velenia 2003

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia

1991 – 1993: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Katedra matematiky, asistent

1993 – 2003: Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Katedra informatiky a výpočtovej techniky, odborný asistent

2002 – 2008: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra informatiky, externý vyučujúci

2003 – súčasnosť: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Katedra  informatiky, docent (100% úväzok)

2008 – súčasnosť: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra informatiky, docent (25% úväzok)

Oblasti záujmu:

  • Počítačové jazyky
  • Systémy detekcie prienikov

Publikované vedecké práce:

DEDERA, Ľ.:Počítačové jazyky a ich spracovanie. Vysokoškolská učebnica. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, 2014. – ISBN 978-80-8040-503-8. 286 S.

DEDERA, Ľ.: Semantic interoperability by means of computer languages. In: Military communications and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume 1. – Warsaw : Military University of Technology, 2012. – ISBN 978-83-62954-31-5, 978-83-62954-51-3. – S. 209-220.

DEDERA, Ľ.: Domain-specific languages for command and control systems. In: Science & Military. – ISSN 1336-8885 – Roč. 5, č. 1 (2010), s. 40-46.

DEDERA, Ľ., CHMÚRNY, J.: A Parallel Approach to Image Decoding in the Fractal Image Block Coding Scheme, In: Neural Network World. – Vol. 8, No. 3 (1998), pp. 365-374.

DEDERA, Ľ., CHMÚRNY, J.: A New Fast Decoding Algorithm for Fractal Image Block Coding Scheme without Spatial Contraction. In: Journal of Electrical Engineering – Roč. 48, č. 11-12, 1997, s. 287-291

DEDERA, Ľ., CHMÚRNY, J.: Several Remarks on Fractal Image Block Coding. In: Radioengineering. – Roč. 6, č. 3, 1997, s. 19-23

Adresa

Katolícka univerzita

Katedra informatiky

Hrabovská cesta 1

034 01, Ružomberok

Kontakt

© Copyright 2018 KU, Katedra informatiky. Všetky práva vyhradené.