Témy rigoróznych prácy 2023/24

Témy rigoróznych prácy 2023/24

  1. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania informatiky v sekundárnom vzdelávaní Pojednanie + návrh zavedenia vybranej inovácie a overenie jej efektívnosti. Zmapovanie problematiky využitia vybranej inovácie vo vyučovaní na Slovensku a v zahraničí. Analýza vplyvu tejto inovácie na efektívnosť vyučovania. Návrh zavedenia tejto inovácie vo vyučovaní informatiky na vybranej škole. Overenie v pedagogickej praxi a didaktická reflexia. 2. Algoritmy vo vyučovaníPrečítať si viac oTémy rigoróznych prácy 2023/24[…]