uniot.sk

uniot.sk

  Vážení návštevníci, v rámci riešenia projektu KEGA č. 008KU-4/2020 s názvom: Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ so začlenením problematiky „Internetu vecí“ vznikol na Katedre informatiky PF KU, Webový portál projektu: uniot.sk Hlavným cieľom projektu je inovovať a modernizovať predmety súčasného študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ pre 1. a 2. stupeň vysokoškolskéhoPrečítať si viac ouniot.sk[…]