Dnes je 18. 3. 2018
Meniny na web
Magisterské štúdium
Typ predmetu Jednotky študijného programu Odporúčaný semester Počet hodín Počet kreditov Vyučujúci
Prednášok Cvičení
PP Numerické metódy 1 1 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
PP Modelovanie a simulácia 1 1 1 3 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Václav Králík, PhD.
PP Architektúry počítačových systémov 1 1 0 3 Ing. Igor Černák, PhD., m.prof. KU
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PVP Pedagogický softvér 1 0 1 2 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
RNDr. Daniel Polčin, CSc.
Ing. Hedviga Petrušková,PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.,
VP Geografické informačné systémy 1 0 1 2 doc. RNDr. Branislav Nižnanský, PhD.
PP Počítačová grafika 2 1 1 3 doc. RNDr. Milan Lehotský,CSc.
PaedDr. Michal Rojček
PP Jazyky a kompilátory 2 1 1 2 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.,
PP Informačné a komunikačné systémy I. 2 2 0 3 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Janiga
PVP Projektovanie špeciálnych informačných systémov I. 2 0 1 2 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Krakovský, PhD.
PaedDr. Róbert Janiga
VP Logika a teória množín 2 2 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc.
PP Umelá inteligencia a neurónové siete I. 3 2 0 3 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PP Informačné a komunikačné systémy 2. 3 2 2 3 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Janiga
PVP Projektovanie špeciálnych informačných systémov II. 3 0 1 2 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PaedDr. Róbert Janiga
VP Bezpečnosť v informačných systémoch 3 1 0 1 doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Róbert Janiga
PP Umelá inteligencia a neurónové siete II. 4 2 1 3 doc. Ing. Igor Černák, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Roman Krakovský,PhD.
PVP Programovanie 1m 4 1 1 2 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.,
Ing. Václav Králík, PhD.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Janiga
PP Seminár k magisterskej práci 3 0 3 5 Vedúci magisterskej práce
PP Magisterská práca 4 10 sem. 20 Vedúci magisterskej práce
  Didaktika informatiky 1         doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
RNDr. Daniel Polčin, CSc.
Ing. Janka Majherová, PhD.
  Priebežná prax 1         doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
  Didaktika informatiky 2         doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
  Priebežná prax 2         doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
  Didaktika informatiky 3         doc. Ing. Igor Černák, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Palásthy, PhD.
  Súvislá prax         doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
  Webový dizajn 1M         doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Pavol Lajčiak

 


Posledná zmena: 12.06.2017
Katolícka univerzita
Katedra informatiky
Hrabovska cesta 1
034 01, Ružomberok
tel: +421 44 432 6842
Archív noviniek

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018

18.01.2018  Tézy pre BC- jednoodborové štúdium   Térzy pre BC -... čitaj viac

Informačný bulletin PF KU na stiahnutie

01.02.2017 [PDF 5,37 MB]... čitaj viac

Medzinárodný projekt

28.01.2015  Katedra informatiky sa spolupodieľa na riešení medzinárodného vedeckého projektu UMFI... čitaj viac

Štipendijný program

16.09.2013  Milí študenti, doktorandi a výskumní pracovníci máte jedinečnú možnosť získať... čitaj viac

Prvá aktualita

02.02.2009 Výtame Vás v novinkách CMS systému Katolíckej univerzity, Katedry informatiky... čitaj viac