Dnes je 18. 3. 2018
Meniny na web
Bakalárske štúdium
Typ predmetu Jednotky študijného programu Odporúčaný semester Počet hodín Počet kreditov Vyučujúci
Prednášok Cvičení
PP Programovanie 1 1 2 2 5 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Roman Krakovský PhD., Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
PP Diskrétna matematika 1 1 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD., Mgr. Eduard Omasta, PhD.,
RNDr. Zdeno Takáč, PhD.
PVP Matematika 1 1 1 0 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc. , m. prof. KU, Mgr. Eduard Omasta, PhD.
PVP Praktikum z programovania 1 1 0 1 2 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Hedviga Petrušková, PhD., 
Ing. Roman Krakovský PhD.
VP Praktikum z diskrétnej matematiky 1 0 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD., Mgr. Eduard Omasta PhD.
PP Princípy počítačových systémov 1 2 2 1 3 Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Pavol Lajčiak
PP Operačné systémy 1 2 2 1 4 Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PVP Programovanie 2 2 0 1 2 Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
PVP Matematika 2 2 0 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Mgr. Eduard Omasta PhD.
VP Detské programovacie jazyky 1 2 0 1 2 Ing. Janka Majherová, PhD
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
RNDr. Daniel Polčin, CSc.,
VP Praktikum z programovania 2 2 0 1 2 Ing. Roman Krakovský,PhD.
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
PP Programovanie 3 3 1 2 3 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Pavol Lajčiak
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PP Teoretické základy informatiky 1 3 1 1 3 Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Václav Králík, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
PVP Prezentačný softvér 1 3 1 1 4 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
PVP Operačné systémy 2 3 1 1 4 Doc .Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Pavol Lajčiak
Ing. Janka Majherová, PhD.
VP Matematika 3 3 0 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Mgr. Eduard Omasta PhD.
PP Teoretické základy informatiky 2 4 2 1 3 Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Václav Králík, PhD.
Ing. Janka Majherová, PhD.Doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
PP Databázové systémy 4 1 1 3 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
PVP Detské programovacie jazyky 2 4 1 1 2 Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
RNDr. Daniel Polčin, CSc.
Ing. Janka Majherová, PhD.
PVP Optokomunikačné a informačné systémy 4 2 0 6 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
VP Matematika 4 4 0 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Mgr. Eduard Omasta PhD.
VP Prezentačný softvér 2 4 0 1 2 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Róbert Janiga
PP Počítačové siete 1 5 2 0 3 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Janiga
PP            
PVP Princípy počítačových systémov 2 5 1 1 2 Doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Pavol Lajčiak
PVP Pravdepodobnosť a štatistika 5 1 1 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
VP Periférne zariadenia počítačov 5 0 1 1 doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
PaedDr. Róbert Janiga
PP Základy elektronického vzdelávania 6 0 1 3 doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.,
PaedDr. Róbert Janiga
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Pavol Lajčiak
PVP Programovanie 4 6 1 0 2 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
PaedDr. Michal Rojček
Ing. Pavol Lajčiak
PVP Kombinatorická geometria 6 1 0 2 doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
VP Počítačové siete 2 6 0 1 2 doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Michal Rojček,
PaedDr. Róbert Janiga
Ing. Pavol Lajčiak
PP Seminár k bakalárskej práci 6 0 2 2 Vedúci bakalárskej práce
PP Seminár k bakalárskej práci 5 0 2 3 Vedúci bakalárskej práce
PP Bakalárska práca 6 10 sem. 10 Vedúci bakalárskej práce
  Webový dizajn 1         doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
  Webový dizajn  2         doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
  Webový dizajn 3         doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
  Webový dizajn 4         doc. Ing. Eduard Mašek, CSc.
Ing. Roman Krakovský, PhD.
Ing. Pavol Lajčiak
PaedDr. Michal Rojček
  Optokomunikačné a informačné systémy 2         ddoc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU
PaedDr. Michal Rojček
PaedDr. Róbert Janiga
  Programovanie 6         doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Ing. Václav Králík, PhD.
  Úvodná náčuvová pedagogická prax         Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.,m. prof. KU
Ing. Janka Majherová, PhD.
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
  Základy elektrotechniky         Ing. Václav Králík, PhD
PaedDr. Michal Rojček

 


Posledná zmena: 12.06.2017
Katolícka univerzita
Katedra informatiky
Hrabovska cesta 1
034 01, Ružomberok
tel: +421 44 432 6842
Archív noviniek

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018

18.01.2018  Tézy pre BC- jednoodborové štúdium   Térzy pre BC -... čitaj viac

Informačný bulletin PF KU na stiahnutie

01.02.2017 [PDF 5,37 MB]... čitaj viac

Medzinárodný projekt

28.01.2015  Katedra informatiky sa spolupodieľa na riešení medzinárodného vedeckého projektu UMFI... čitaj viac

Štipendijný program

16.09.2013  Milí študenti, doktorandi a výskumní pracovníci máte jedinečnú možnosť získať... čitaj viac

Prvá aktualita

02.02.2009 Výtame Vás v novinkách CMS systému Katolíckej univerzity, Katedry informatiky... čitaj viac