Dnes je 24. 6. 2018
Meniny na web
Úvod

Úvod

Vitajte na stránkach

Katedry informatiky Katolíckej univerzity v Ružomberku

     Katedra informatiky vznikla vo februári 2001 odčlenením od Katedry matematiky, fyziky a informatiky. Katedra garantuje špecializáciu informatika v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Zabezpečuje prípravu budúcich pedagógov v oblasti informatiky na pedagogickej a filozofickej fakulte Katolíckej univerzity.

     Hlavným poslaním katedry je pripravovať učiteľov informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ, zabezpečovať komplexnú výučbu pre denné bakalárske a magisterské štúdium v aprobačnej špecializácii informatika podľa študijného plánu. Špecializáciu informatika je možné študovať aj ako tzv. celoživotné vzdelávanie.

     Katedra informatiky taktiež zabezpečuje potrebné základné vzdelanie v oblasti informatiky pre študentov neinformatických odborov. Úlohou katedry je poskytnúť dostatočné odborné vedomosti v oblasti informatiky a technické a softvérové vybavenie potrebné pri nadobúdaní týchto vedomostí.

 

Kontakt:

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Tel: 044/4326 842
Fax: 044/4320 960

Katolícka univerzita
Katedra informatiky
Hrabovska cesta 1
034 01, Ružomberok
tel: +421 44 432 6842
Archív noviniek

Tézy na štátne záverečné skúšky 2018

18.01.2018  Tézy pre BC- jednoodborové štúdium   Térzy pre BC -... čitaj viac

Informačný bulletin PF KU na stiahnutie

01.02.2017 [PDF 5,37 MB]... čitaj viac

Medzinárodný projekt

28.01.2015  Katedra informatiky sa spolupodieľa na riešení medzinárodného vedeckého projektu UMFI... čitaj viac

Štipendijný program

16.09.2013  Milí študenti, doktorandi a výskumní pracovníci máte jedinečnú možnosť získať... čitaj viac

Prvá aktualita

02.02.2009 Výtame Vás v novinkách CMS systému Katolíckej univerzity, Katedry informatiky... čitaj viac